Karwat, Janusz. „Marian Paluszkiewicz, Jerzy Szews, Słownik Biograficzny członków Tajnych Towarzystw Gimnazjalnych W Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 -1918, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, S. 259, Ilustr”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 74-76, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.16.