Pacyno, Jan. „Henryk Sławiński, Wychowanie Prorodzinne według pedagogów Katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk «Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski», Warszawa 2000”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 83-84, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.20.