Kabzińska, Łucja. „Sławomir Sztobryn, Polskie Badania Nad myślą Pedagogiczną W Latach 1900 -1939 W świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie Metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, Ss. 341”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 85-91, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.21.