Szymczak, Marek. „Prawa Dziecka, Deklaracje I rzeczywistość, Pod Red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 1999,ss. 269”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 96, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.25.