Gulczyńska, Justyna. „«Oświata I szkoła narodów Bez państwa W Europie Środkowej I Wschodniej (XIX-XX wiek)»”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, luty 2001, s. 103-5, doi:10.14746/bhw.2001.13.14.29.