Ostrowski, T. „Ks. Adam Orczyk, Zarys Historii Szkolnictwa I myśli Pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie «Żak», Warszawa 2008, Ss. 359”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 33, luty 2015, s. 166-70, doi:10.14746/bhw.2015.33.13.