Tylińska, E. „Poziom życia studentów Cesarskiego Uniwersytetu W Warszawie”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 15/16, marzec 2002, s. 40-44, doi:10.14746/bhw.2002.15.16.6.