Roll, L. „Plan Jenajski Petera Petersena Jako przykład szkoły ukształtowanej Na wartościach Rodzinnych”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 32, luty 2014, s. 73-88, doi:10.14746/bhw.2014.32.5.