Kędzia, P. „Kierunki działalności Sportowo-oświatowej I Kulturalnej Łódzkiego Klubu Sportowego W Drugiej Rzeczypospolitej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 32, luty 2014, s. 89-108, doi:10.14746/bhw.2014.32.6.