Nowak-Kluczyński, Konrad. „Konferencja międzynarodowa Koncepcja Planu Daltońskiego W Edukacji Elementarnej – Wiedza I Praktyka 19 Listopada 2014 Roku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 32, luty 2014, s. 158-61, doi:10.14746/bhw.2014.32.13.