Brzeziński, W. „Qualia Bona in Coniuge Sunt quaerenda.... Zalecenia Na Temat Wyboru żony W świetle średniowiecznych traktatów O Wychowaniu (na przykładzie De Regimine Principum Idziego Rzymianina)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31, marzec 2014, s. 17-27, doi:10.14746/bhw.2014.31.2.