Ratajczak, Krzysztof. „Geneza I rozwój Szkolnego Ustawodawstwa Kościoła W Epoce średniowiecza (rekonesans)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31, marzec 2014, s. 29-49, doi:10.14746/bhw.2014.31.3.