Knocińska, Anna. „Z działalności Najstarszej placówki Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31, marzec 2014, s. 131-60, doi:10.14746/bhw.2014.31.8.