Ratajczak, K. „Karol Wielki – Cesarz Reformator. W 1200 Rocznicę śmierci”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31, marzec 2014, s. 229-38, doi:10.14746/bhw.2014.31.13.