Głowacka-Sobiech, E. „Wiesława Korzeniowska, Myśl Pedagogiczna Na Przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik Biograficzny, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2011, Ss. 254”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31, marzec 2014, s. 239-41, doi:10.14746/bhw.2014.31.14.