Redakcja, . „Komunikaty”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 15/16, marzec 2002, s. 167, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18299.