Żołądź-Strzelczyk, D. „Kazimierz Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium Z dziejów Edukacji Elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, Ss. 636”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25, marzec 2009, s. 157-9, doi:10.14746/bhw.2009.25.12.