Kabacińska, Katarzyna. „Polityka oświatowa W Polsce W XX Wieku. Historyczne Tradycje I współczesne zagrożenia, Pod Red. Ilony Kość I Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, Ss. 184”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25, marzec 2009, s. 172-6, doi:10.14746/bhw.2009.25.17.