Nowak-Kluczyński, K. „ 72”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25, marzec 2009, s. 176-8, doi:10.14746/bhw.2009.25.18.