Nowak-Kluczyński, Konrad. „Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska (red.), Dawne Zabawy dziecięce, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek I Zabawy W Kielcach, Kielce – Warszawa 2008, Ss. 72”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25, marzec 2009, s. 176-8, doi:10.14746/bhw.2009.25.18.