Gulczyńska, J., i K. Kabacińska. „«Czasopiśmiennictwo XIX I XX Wieku Jako źródło Do dziejów Szkolnictwa, oświaty I edukacji»”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 25, marzec 2009, s. 259-63, doi:10.14746/bhw.2009.25.26.