Ratajczak, K. „Ustawodawstwo Szkolne soborów Od XII Do Pierwszej połowy XIV W. I początki Jego Recepcji W średniowiecznej Polsce - Zarys Problemu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23, marzec 2007, s. 7-19, doi:10.14746/bhw.2007.23.1.