Meissner, A. „Edukacja młodzieży chłopskiej W Galicji Doby Autonomicznej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23, marzec 2007, s. 21-33, doi:10.14746/bhw.2007.23.2.