Grzybowski, Romuald. „Odradzanie Się Harcerstwa Polskiego Po 1956 R. I próby włączenia Go W Struktury Systemu Wychowawczego szkoły”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23, marzec 2007, s. 35-46, doi:10.14746/bhw.2007.23.3.