Kaczmarek, K. „Źródła Do dziejów szkół dominikanów poznańskich W Dobie nowożytnej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 26, marzec 2010, s. 59-68, doi:10.14746/bhw.2010.26.4.