Jakubiak, K. „Kazimierz Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium Z dziejów Edukacji Elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, Ss. 636.”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23, marzec 2007, s. 137-8, doi:10.14746/bhw.2007.23.26.