Mazurek, O. „Sprawozdanie Z Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23, marzec 2007, s. 214-, doi:10.14746/bhw.2007.23.35.