., . „Zapowiedzi”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 23, marzec 2007, s. 215-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18412.