Nowicka, A. „Pedagogika Moralna Immanuela Kanta Jako Wyraz Wychowania Do odpowiedzialności”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 26, marzec 2010, s. 87-100, doi:10.14746/bhw.2010.26.7.