Glowacka-Sobiech, E. „Badania Regionalne W Historii Wychowania - Problemy Metodologiczne”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 24, marzec 2008, s. 7-12, doi:10.14746/bhw.2008.24.1.