Wałęga, A. „Regionalizm W Historii Wychowania W ujęciu Antoniego Karbowiaka (aktualność postulatów I Dokonań Badawczych)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 24, marzec 2008, s. 13-21, doi:10.14746/bhw.2008.24.2.