Markiewiczowa, H. „Jan Wnęk, Polska myśl Pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, Ss. 295 Wyd. MCDM”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 24, marzec 2008, s. 184-5, doi:10.14746/bhw.2008.24.19.