Wałęga, A. „W służbie Historii Nauki, Kultury I Edukacji Księga pamiątkowa Dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu Z Okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia Pracy Zawodowej, Pod Red. R. Grzybowskiego I T. Maliszewskiego, Wyd. II Poprawione I uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego I Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, Ss. 497”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 24, marzec 2008, s. 186-9, doi:10.14746/bhw.2008.24.20.