., . „Planowane Konferncje”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 24, marzec 2008, s. 262-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18509.