., . „Spis treści”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 9/10, grudzień 1999, s. 1-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18517.