., . „Spis treści”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 13/14, grudzień 2001, s. 3-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18519.