., . „Spis treści”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 31, czerwiec 2014, s. 1-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18520.