Kudła, L. „Szkoły sióstr Bazylianek W Jaworowie W Okresie Autonomii Galicyjskiej 1867–1918”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 38, październik 2018, s. 115-27, doi:10.14746/bhw.2018.38.8.