Radziszewska, M. „ 123”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 38, październik 2018, s. 201-5, doi:10.14746/bhw.2018.38.13.