Stopińska-Pająk, A. „Uniwersytety Ludowe – pomiędzy Starymi a Nowymi Wyzwaniami, Edited by Tomasz Maliszewski and Małgorzata Rosalska, Toruń 2016, Adam Marszałek Publishing House, 408 Pages”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 38, październik 2018, s. 206-8, doi:10.14746/bhw.2018.38.14.