Iwanicki, J. „Filozofia I Religia a Wychowanie: Między świeckimi a Religijnymi Koncepcjami Teleologicznymi”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 39, grudzień 2018, s. 35-52, doi:10.14746/bhw.2018.39.3.