Brenk, M., i K. Nowak-Kluczyński. „Sprawozdanie Z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení Jedince V současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 Października 2018 R.”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 39, grudzień 2018, s. 236-8, doi:10.14746/bhw.2018.39.14.