Nowak-Kluczyński, K., i M. Brenk. „25 Lat Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 39, grudzień 2018, s. 239-44, doi:10.14746/bhw.2018.39.15.