Manyś, Bernadetta. „Uczeń W Szeregach rzemieślniczych. System Edukacyjny I Wychowawczy chłopców W wileńskich Cechach W Dobie wczesnonowożytnej W świetle statutów Cechowych”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 40, czerwiec 2019, s. 7-23, doi:10.14746/bhw.2019.40.1.