Wiśniewska, Monika. „Upaństwowienie Przedszkoli żydowskich W Polsce «ludowej»”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 40, czerwiec 2019, s. 71-83, doi:10.14746/bhw.2019.40.4.