Jakimiec, Daniel. „Dysfunkcjonalność Rodziny a dysfunkcjonalność władzy Rodzicielskiej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 40, czerwiec 2019, s. 167-79, doi:10.14746/bhw.2019.40.9.