Gulczyńska, Justyna. „Prawa Dzieci W XXI Wieku – W 30. Rocznicę Ustanowienia Konwencji O Prawach Dziecka”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 41, grudzień 2019, s. 167-7, doi:10.14746/bhw.2019.41.10.