Krakowiak, M. „Edukacja Akademicka Kobiet W Przekazie Prasy społeczno-Kulturalnej I Pedagogicznej Królestwa Polskiego Na przełomie XIX I XX Wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42, marzec 2020, s. 61-74, doi:10.14746/bhw.2020.42.4.