Wojewoda, A. „W Poszukiwaniu Inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua W Warszawie 1899–1901”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42, marzec 2020, s. 159-6, doi:10.14746/bhw.2020.42.10.