Chmielewski, Witold. „Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In Memoriam”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42, marzec 2020, s. 187-9, doi:10.14746/bhw.2020.42.12.