Opiela, s. Maria. „170 Lat Realizacji Systemu Ochrony Przez Wychowanie W Koncepcji Edmunda Bojanowskiego”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42, marzec 2020, s. 199-08, doi:10.14746/bhw.2020.42.13.